Consensus rond de acties tegen de NAVO-top te Brussel – Juli 2018

Het is vandaag dringender dan ooit tevoren om actie te voeren tegen de NAVO : de immense toename van het budget voor Defensie van de Verenigde Staten, China, verschillende Europese landen en een nieuwe nucleaire wapenwedloop gekoppeld aan een significante stijging van internationale politieke spanningen (VS, China, Rusland, …) doen ons denken dat het slechtste nog moet komen. Maar het is nog niet te laat om dat te vermijden.

Wederom zullen de beslissingen tijdens deze top zonder de voornaamste belanghebbenden genomen worden : de volkeren van over de hele wereld die, vandaag nog steeds, de oorlogsmachine van de NAVO ondergaan. Het is belangrijk dat de civiele samenleving haar plaats inneemt en dat ze haar stem laat horen aan de hand van een enorme mobilisatie en actief protest tot aan de ontbinding van de NAVO.

Ons protest op de top zal gewaagd zijn aan de dreiging waarmee we te maken hebben : veelzijdig, creatief, constructief en even radicaal. We willen de zandkorrels zijn die de oorlogs-mechaniek doen vastlopen en, om dat te bereiken, actie te voeren met kalmte en vastberadenheid.

Onze directe, niet-gewelddadige acties en civiele ongehoorzaamheid zullen de diversiteit van onze beweging reflecteren, die in Brussel of op een volledig andere plaats zullen plaatsvinden. Het is duidelijk dat we ons verzetten tegen elke poging tot het gebruiken van onze mobilisatie voor nationalistische, reactionnaire of gewelddadige doeleinden.

Naast het militarisme, bestrijden we elk aspect van dominantie op zowel sociaal vlak en op het gebied van gender en/of ras. Wij zijn ons ervan bewust dat we daar zelf niet van gespaard blijven. We zullen alles in plaats zetten om ervoor te zorgen dat onze acties en onze organisatie niet dezelfde schema’s voortbrengt waartegen we strijden.

We engageren ons om deze actie-consensus te respecteren, de veiligheid van allen te garanderen en niemand in gevaar te brengen.

In onze acties te Brussel of waar die dan ook mogen plaatsvinden, zijn we solidair met de strijd tegen elke mogelijke vorm van repressie en onrechtvaardigheid.